Identifikace materiálu
Čj. OVA 255/20 PID ALBSBMZB4CH8
Čj. předkladatele MF-8047/2020/27 Datum autorizace 24.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova bankovnictví
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení V souvislosti se vznikem a rozšířením nemoci COVID-19 se vládě předkládá novela zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČNB), v oblasti obchodů České národní banky (dále jen „ČNB“) na volném trhu. Navrhuje se projednání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze.
Popis Rozšíření okruhu nástrojů měnové politiky a také okruhu subjektů, se kterými může Česká národní banka uzavírat obchody na volném trhu, a to v souvislosti s řešením dopadů šíření nemoci COVID-19.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.3.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 24.3.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 298 ze dne 24.3.2020
Znění PDF
DOC
(133 kB)
(180 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBMZCFQWC.doc 22 kB 24.3.2020
Materiál ma_ALBSBMZCFQWC.docx 55 kB 24.3.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBMZCFQWC.docx 49 kB 24.3.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBMZCFQWC.docx 23 kB 24.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk