Identifikace materiálu
Čj. OVA 308/20 PID ALBSBMYMH4XL
Čj. předkladatele 78300/20 Datum autorizace 23.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Mikuláše Ferjenčíka, Tomáše Martínka, Věry Kovářové, Stanislava Juránka, Jana Skopečka, Miroslava Kalouska, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 783)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je za účelem dočasného snížení administrativních požadavků na podnikatele ze strany státu odložit náběh tzv. 3. a 4. vlny zavádění elektronické evidence tržeb (předpokládaný k 1. květnu 2020 podle zákona č. 256/2019 Sb.) ke dni 1. ledna 2021, a to vzhledem k probíhající celosvětové epidemii COVID-19.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.4.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 1.4.2020 Číslo Sněmovního tisku 783 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 358 ze dne 1.4.2020
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(176 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(122 kB)
(45 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.3.2020 – 31.3.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPO , MPSV , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBN9L7PUX.doc 27 kB 1.4.2020
Stanovisko st_KORNBN9L7PUX.doc 46 kB 1.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk