Identifikace materiálu
Čj. OVA 253/20 PID ALBSBMYL3CNL
Čj. předkladatele MF-7584/2020/1104-1 Datum autorizace 23.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova rozpočtová politika
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Odlišný vývoj plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu od předpokladů daných platným zákonem v souvislosti s dopady šíření nemoci COVID-19.
Popis Návrh úpravy zákona o státním rozpočtu na rok 2020 tak, aby reflektoval současnou situaci vyhlášeného nouzového stavu a co nejvěrohodněji odrážel očekávané skutečnosti a potřeby.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.3.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 23.3.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 273 ze dne 23.3.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(178 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBMYNKB1X.doc 26 kB 23.3.2020
Materiál ma_ALBSBMYNKB1X.docx 71 kB 23.3.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBMYNKB1X.doc 28 kB 23.3.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBMYNKB1X.docx 33 kB 23.3.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBMYQ6J5M_01.xlsx 14 kB 23.3.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBMYQ6J5M_02.xlsx 21 kB 23.3.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBMYQ6J5M_03.xlsx 16 kB 23.3.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBMYQ6J5M_04.xlsx 85 kB 23.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk