Identifikace materiálu
Čj. OVA 252/20 PID ALBSBMYKDB1L
Čj. předkladatele MF-7921/2020/32 Datum autorizace 23.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daň z příjmu
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá na základě aktuální potřeby přijmout opatření v evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.
Popis Návrh dočasné výjimky pro povinnosti vyplývající z evidence tržeb pro subjekty těchto povinností, tedy poplatníky daně z příjmů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.3.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 23.3.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 271 ze dne 23.3.2020
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(180 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBMYLLKAJ.doc 26 kB 23.3.2020
Materiál ma_ALBSBMYLLKAJ.doc 33 kB 23.3.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBMYLLKAJ.docx 23 kB 23.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk