Identifikace materiálu
Čj. OVA 242/20 PID ALBSBMVMACYI
Čj. předkladatele MPSV-2020/57394-510 Datum autorizace 20.3.2020
Popis
Název materiálu Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova důchodové pojištění; sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Důchodové pojištění
Důvod předložení Aktuální potřeby v sociálním zabezpečení v návaznosti na nařízená mimořádná opatření při epidemii v roce 2020.
Popis Navrhuje se prominutí plateb pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti u OSVČ v období mezi březnem a srpnem 2020. Cílem snížení odvodového zatížení OSVČ je umožnit jim překonat toto kritické období při udržení podnikání a zachovat jejich schopnost pokračovat v podnikání i po jeho skončení v plném rozsahu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.3.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 23.3.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 272 ze dne 23.3.2020
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(178 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBMYL5YR2.doc 22 kB 23.3.2020
Materiál ma_KORNBMYL5YR2.docx 34 kB 23.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBMYL5YR2.docx 386 kB 23.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk