Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBMTJT4KV
Čj. předkladatele MZDR 12356/2020/LEG Datum autorizace 20.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotní pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Materiál se předkládá na základě zmocnění obsaženého v § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Popis Předkládaným návrhem nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát se tak s účinností od počátku roku 2021 navrhuje navýšení vyměřovacího základu pro platbu státu za tzv. státní pojištěnce na 8 274 Kč. Výsledná měsíční částka pojistného za jednoho státního pojištěnce by tedy činila 1 117 Kč a celkové meziroční navýšení odvodu pojistného za tuto skupinu by činilo 3,5 mld. Kč.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.3.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.3.2020 – 14.4.2020 Adresa připomínek petr.peiger@mzcr.cz
Připomínková místa ČMKOS , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SPČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBMTJT4KV.docx 103 kB 20.3.2020
Návrh usnesení us_ALBSBMTJT4KV.doc 48 kB 20.3.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBMTJT4KV.doc 28 kB 20.3.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBMTJT4KV.docx 25 kB 20.3.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBMTJT4KV.docx 48 kB 20.3.2020
Materiál ma_ALBSBMTJT4KV.docx 15 kB 20.3.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBMTJT4KV.rtf 3457 kB 20.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk