Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBMREFD99
Čj. předkladatele MZDR 8486/2020/LEG Datum autorizace 20.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o stanovení následků povinného očkování spočívajících v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, a době, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Návrh vyhlášky je předkládán k provedení § 8 a k provedení § 3 zákona č. …/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
Popis Návrh vyhlášky je prováděcím právním předpisem k návrhu zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, který byl dne 12. 3. 2020 podepsán prezidentem (sněmovní tisk č. 451).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.4.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.3.2020 – 31.3.2020 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , KLP , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBMREFD99.doc 88 kB 20.3.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBMREFD99.doc 56 kB 20.3.2020
Materiál ma_ALBSBMREFD99.docx 21 kB 20.3.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBMREFD99.rtf 3455 kB 20.3.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBMREFD99.doc 29 kB 20.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk