Identifikace materiálu
Čj. OVA 220/20 PID ALBSBMNAKQBU
Čj. předkladatele MPSV-2020/50523-510 Datum autorizace 13.3.2020
Popis
Název materiálu Vládní návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Nemocenské pojištění
Důvod předložení Aktuální potřeby v sociálním zabezpečení v návaznosti na nařízená mimořádná opatření při epidemii v roce 2020
Popis Mimořádná opatření v oblasti nemocenského pojištění
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.3.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 19.3.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 255 ze dne 19.3.2020
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(178 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBMUP8KH6.doc 22 kB 19.3.2020
Materiál ma_KORNBMUP8KH6.docx 29 kB 19.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBMUP8KH6.docx 386 kB 19.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk