Identifikace materiálu
Čj. OVA 259/20 PID ALBSBMMJWBWG
Čj. předkladatele 77300/20 Datum autorizace 12.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Leo Luzara, Jiřího Miholy a Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 773)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je zavést jako významný den 15. března - Den zrady, zánik státnosti Československa.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.3.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 30.3.2020 Číslo Sněmovního tisku 773 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 312 ze dne 30.3.2020
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(176 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(126 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.3.2020 – 23.3.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MK , MSP , MŠMT , MV , MZV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBN89FLQ6.doc 27 kB 31.3.2020
Stanovisko st_ALBSBN89FLQ6.doc 43 kB 31.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk