Identifikace materiálu
Čj. OVA 261/20 PID ALBSBMEAM2WO
Čj. předkladatele 76600/20 Datum autorizace 5.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 766)
Typ materiálu Návrh krajského zastupitelstva Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je rozšířit daňové příjmy rozpočtů hlavního města Prahy a jednotlivých krajů o podíl na výnosu daně silniční a spotřební daně z minerálních olejů a zavést nový systém dělení daňových příjmů mezi hlavní město Prahu a jednotlivé kraje
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.3.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 30.3.2020 Číslo Sněmovního tisku 766 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 313 ze dne 30.3.2020
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(175 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(127 kB)
(31 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.3.2020 – 12.3.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČSÚ , KOM , MD , MF , MMR , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBN89HT6S.doc 26 kB 31.3.2020
Stanovisko st_ALBSBN89HT6S.doc 48 kB 31.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk