Identifikace materiálu
Čj. OVA 385/20 PID ALBSBMDK4M66
Čj. předkladatele Čj.: MF-17802/2019/32-9 Datum autorizace 4.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova celní politika; daň z přidané hodnoty; dovoz a vývoz
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky; Finanční právo/Celní právo
Důvod předložení Cílem návrhu je povinná implementace unijního práva v oblasti daně z přidané hodnoty a dílčí změny právní úpravy v souvislosti s právem Evropské unie, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury.
Popis Materiál navrhuje změny při uplatňování daně z přidané hodnoty pro prodej zboží na dálku mezi jednotlivými členskými státy (tzv. e-commerce); dovoz zboží nízké hodnoty; plnění usnadněná provozovatelem elektronického rozhraní a použití zvláštního režimu jednoho správního místa.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.5.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 11.5.2020 Číslo Sněmovního tisku 867 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 530 ze dne 11.5.2020
Znění PDF
DOC
(205 kB)
(170 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.3.2020 – 1.4.2020 Adresa připomínek pripominkove.rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPJD9GYO.doc 29 kB 12.5.2020
Materiál ma_KORNBPJD9GYO.docx 288 kB 12.5.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBPJD9GYO.doc 25 kB 12.5.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBPJD9GYO.doc 644 kB 12.5.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBPJD9GYO.doc 93 kB 12.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPJD9GYO.docx 35 kB 12.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk