Identifikace materiálu
Čj. OVA 205/20 PID ALBSBLVJ6412
Čj. předkladatele 75400/20 Datum autorizace 17.2.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Václava Klause a Zuzany Majerové Zahradníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 754)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit přispívat dobrovolně na starobní nebo invalidní důchod osobě blízké.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.3.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 16.3.2020 Číslo Sněmovního tisku 754 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 230 ze dne 16.3.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(176 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(147 kB)
(70 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.2.2020 – 3.3.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBMSC6JEH.doc 27 kB 17.3.2020
Stanovisko st_ALBSBMSC6JEH.doc 70 kB 17.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk