Identifikace materiálu
Čj. OVA 475/20 PID ALBSBLSC6FWS
Čj. předkladatele SBS 47636/2019 Datum autorizace 14.2.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákon o prekurzorech výbušnin a o změně některých zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Český báňský úřad
Klíčová slova výbušniny
Oblast práva Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa
Důvod předložení Přijetí nařízení EU 2019/1148
Popis Návrh nového zákona o prekurzorech výbušnin adaptuje do českého právního řádu Nařízení EU 2019/1148
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.7.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 22.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 945 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 668 ze dne 22.6.2020
Znění PDF
DOC
(201 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.2.2020 – 13.3.2020 Adresa připomínek eklep@cbusbs.cz
Připomínková místa BIS , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSZ , SÚJB , ÚNMZ , ÚOOÚ , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBRDFEM1X.docx 13 kB 10.7.2020
Materiál ma_ALBSBRDFEM1X.docx 103 kB 10.7.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBRDFEM1X.docx 171 kB 10.7.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBRDFEM1X.docx 52 kB 10.7.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBRDFEM1X.docx 20 kB 10.7.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBRDE4GK1.docx 35 kB 10.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk