Identifikace materiálu
Čj. OVA 475/20 PID ALBSBLSC6FWS
Čj. předkladatele SBS 47636/2019 Datum autorizace 14.2.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákon o prekurzorech výbušnin a o změně některých zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Český báňský úřad
Klíčová slova výbušniny
Oblast práva Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa
Důvod předložení Přijetí nařízení EU 2019/1148
Popis Návrh nového zákona o prekurzorech výbušnin adaptuje do českého právního řádu Nařízení EU 2019/1148
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.5.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.2.2020 – 13.3.2020 Adresa připomínek eklep@cbusbs.cz
Připomínková místa BIS , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSZ , SÚJB , ÚNMZ , ÚOOÚ , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBP6FCJ6O.pdf 535 kB 30.4.2020
Návrh usnesení us_ALBSBP6FCJ6O.docx 23 kB 30.4.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBP6FCJ6O.docx 30 kB 30.4.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBP6FCJ6O.docx 95 kB 30.4.2020
Materiál ma_ALBSBP6FCJ6O.docx 100 kB 30.4.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBP6FCJ6O.docx 172 kB 30.4.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBP6FCJ6O.docx 44 kB 30.4.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBP6FCJ6O.docx 71 kB 30.4.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBP6FCJ6O.zip 504 kB 30.4.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBP6FCJ6O.docx 32 kB 30.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk