Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBLSBHJTT
Čj. předkladatele SBS 01666/2020 Datum autorizace 14.2.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Český báňský úřad
Klíčová slova hornická činnost; výbušniny
Oblast práva Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády pro rok 2020
Popis Novela zákona se týká organizační struktury státní báňské správy a problematiky výbušnin.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.3.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.2.2020 – 13.3.2020 Adresa připomínek eklep@cbusbs.cz
Připomínková místa BIS , ČMKOS , ČÚZK , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SÚJB , ÚNMZ , ÚOOÚ , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBLSBHJTT.docx 71 kB 14.2.2020
Návrh usnesení us_ALBSBLSBHJTT.docx 83 kB 14.2.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBLSBHJTT.docx 20 kB 14.2.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBLSBHJTT.docx 83 kB 14.2.2020
Materiál ma_ALBSBLSBHJTT.docx 75 kB 14.2.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBLSBHJTT.docx 51 kB 14.2.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBLSBHJTT.docx 20 kB 14.2.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBLSBHJTT.pdf 407 kB 14.2.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBLSBHJTT.zip 57 kB 14.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk