Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBLPGAW14
Čj. předkladatele 3376/2020-MZE-11191 Datum autorizace 12.2.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělské plodiny; zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1813.
Popis Návrh vyhlášky obsahuje pouze změnu, která se týká barvy dokladu dodavatele. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1813 stanoví, že pokud je doklad dodavatele upevněn na konformní rozmnožovací materiál (CAC materiál) ovocných rodů a druhů, je barva dokladu dodavatele žlutá.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.2.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.2.2020 – 4.3.2020 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , ČSÚ , DAČR , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , SMOČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBLPGAW14.docx 16 kB 12.2.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBLPGAW14.docx 26 kB 12.2.2020
Materiál ma_ALBSBLPGAW14.docx 19 kB 12.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBLPGAW14.docx 20 kB 12.2.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBLPGAW14.docx 27 kB 12.2.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBLPGAW14.docx 44 kB 12.2.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBLPGAW14.docx 30 kB 12.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk