Identifikace materiálu
Čj. OVA 113/20 PID ALBSBLNMVGED
Čj. předkladatele MSP-43/2020-LO-SP Datum autorizace 11.2.2020
Popis
Název materiálu Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova exekuce; konkurz a vyrovnání
Oblast práva Civilní právo procesní/Exekuce a výkon rozhodnutí; Civilní právo procesní/Insolvence a konkurz
Důvod předložení Návrh je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2020. Návrh nařízení vlády se předkládá na základě přijatého usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 20. 1. 2020, která doporučila vládě přijmout opatření proti předlužení obyvatel České republiky a uložila ministryni spravedlnosti předložit novelu nařízení vlády o nezabavitelných částkách zvyšující nezabavitelnou částku. Na nutnosti novelizace nařízení vlády panuje shoda v koaliční radě.
Popis Cílem překládaného návrhu je prostřednictvím parametrické změny zvýšit nezabavitelnou částku, čímž dojde ke zvýšení zbývajících finančních prostředků povinných v exekuci a dlužníků v insolvenci k zajišťování výživy a bydlení rodiny.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.2.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.2.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 120 ze dne 17.2.2020
Znění PDF
DOC
(204 kB)
(175 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSBM6BVYLU.docx 19 kB 26.2.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBM6BVYLU.doc 56 kB 26.2.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBM6BVYLU.docx 21 kB 26.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk