Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBLNAVBHL
Čj. předkladatele MSP-567/2019-LO-SP Datum autorizace 10.2.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova notářství
Oblast práva Civilní právo procesní/Advokacie; znalci; tlumočníci; notáři
Důvod předložení Vyhodnocení platné právní úpravy.
Popis Novelizace notářského tarifu reaguje na vývoj základních ekonomických ukazatelů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.2.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.2.2020 – 2.3.2020 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa KML , KOM , Komora-NK , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBLNAVBHL.doc 72 kB 10.2.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBLNAVBHL.docx 48 kB 10.2.2020
Materiál ma_ALBSBLNAVBHL.docx 17 kB 10.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBLNAVBHL.docx 21 kB 10.2.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBLNAVBHL.pdf 333 kB 10.2.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBLNAVBHL.doc 33 kB 10.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk