Identifikace materiálu
Čj. OVA 161/20 PID ALBSBLKAE201
Čj. předkladatele 75000/20 Datum autorizace 7.2.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miroslava Grebeníčka, Jiřího Valenty, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 750)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova jmenování do funkce; státní správa a samospráva
Oblast práva Pracovní právo/Zákoník práce; Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je zrušit tzv. velký lustrační zákon (zákon č. 451/1991 Sb.) pro jeho rozpor s principy právního státu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.3.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 2.3.2020 Číslo Sněmovního tisku 750 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 164 ze dne 2.3.2020
Znění PDF
DOC
(205 kB)
(176 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(202 kB)
(35 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.2.2020 – 19.2.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MK , MO , MPO , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBMBJ5WY5.doc 26 kB 2.3.2020
Stanovisko st_ALBSBMBJ5WY5.doc 35 kB 2.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk