Identifikace materiálu
Čj. OVA 161/20 PID ALBSBLKAE201
Čj. předkladatele 75000/20 Datum autorizace 7.2.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miroslava Grebeníčka, Jiřího Valenty, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 750)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova jmenování do funkce; státní správa a samospráva
Oblast práva Pracovní právo/Zákoník práce; Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je zrušit tzv. velký lustrační zákon (zákon č. 451/1991 Sb.) pro jeho rozpor s principy právního státu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.2.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 750 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.2.2020 – 19.2.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MK , MO , MPO , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBM6AMXUF.pdf 225 kB 26.2.2020
Obálka ob_ALBSBM6AMXUF.doc 93 kB 26.2.2020
Návrh usnesení us_ALBSBM6AMXUF.doc 52 kB 26.2.2020
Příloha návrhu usnesení up_ALBSBM6AMXUF.doc 34 kB 26.2.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBM6AMXUF.doc 72 kB 26.2.2020
Materiál ma_ALBSBM6AMXUF.pdf 368 kB 26.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk