Identifikace materiálu
Čj. OVA 156/20 PID ALBSBLJBPQ0G
Čj. předkladatele 73900/20 Datum autorizace 6.2.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 739)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda .
Popis Cílem návrhu zákona je usnadnit poplatníkům daně z nemovitých věcí podávat daňové přiznání přenesením povinnosti vyplnit daňové přiznání z poplatníka na správce daně.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.2.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 739 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.2.2020 – 17.2.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MMR , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBM6BP55I.pdf 225 kB 26.2.2020
Obálka ob_ALBSBM6BP55I.doc 92 kB 26.2.2020
Návrh usnesení us_ALBSBM6BP55I.doc 51 kB 26.2.2020
Příloha návrhu usnesení up_ALBSBM6BP55I.doc 40 kB 26.2.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBM6BP55I.doc 51 kB 26.2.2020
Materiál ma_ALBSBM6BP55I.pdf 503 kB 26.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk