Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBLJBMCXF
Čj. předkladatele 74600/20 Datum autorizace 6.2.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 746)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda .
Popis Cílem návrhu zákona je zajistit, aby osoby či orgány, které vedou rejstříky (případně seznamy zřízené ze zákona nebo jiné evidence vedené v souladu se zákonem), obsahující informace o věcech, které jsou pojaty do soupisu zápisem do protokolu v rámci výkonu rozhodnutí a exekuce, měly povinnost do takového rejstříku (seznamu, evidence) zapsat skutečnost o pojetí takové věci do soupisu v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.2.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 746 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.2.2020 – 18.2.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MF , MPO , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBLJBMCXF.pdf 230 kB 6.2.2020
Obálka ob_ALBSBLJBMCXF.doc 94 kB 6.2.2020
Návrh usnesení us_ALBSBLJBMCXF.doc 52 kB 6.2.2020
Materiál ma_ALBSBLJBMCXF.pdf 594 kB 6.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk