Identifikace materiálu
Čj. OVA 155/20 PID ALBSBLJAUU1S
Čj. předkladatele 73800/20 Datum autorizace 6.2.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Martínka, Radka Holomčíka, Jana Farského, Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 738)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda .
Popis Cílem návrhu zákona je změnit tvorbu daňového identifikačního čísla tak, aby v případě fyzických osob neobsahovalo jejich rodné číslo.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.2.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 738 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.2.2020 – 17.2.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPO , MV , ÚOOÚ
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBM6C58LF.pdf 225 kB 26.2.2020
Obálka ob_ALBSBM6C58LF.doc 92 kB 26.2.2020
Návrh usnesení us_ALBSBM6C58LF.doc 51 kB 26.2.2020
Příloha návrhu usnesení up_ALBSBM6C58LF.doc 62 kB 26.2.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBM6C58LF.doc 86 kB 26.2.2020
Materiál ma_ALBSBM6C58LF.pdf 545 kB 26.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk