Identifikace materiálu
Čj. OVA 743/20 PID ALBSBLAKEV9D
Čj. předkladatele MV-135142-4/OBP-2020 Datum autorizace 30.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova policie; přestupky
Oblast práva Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 a na základě usnesení vlády č. 160/2017 o revizi a aktualizaci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 až 2020 s platností od roku 2017.
Popis Obsahem předloženého návrhu je zavedení nového oprávnění Policie České republiky a orgánů Celní správy České republiky požadovat při kontrole vozidla uhrazení nedoplatku na pravomocné, ale nezaplacené pokutě podle zákona o silničním provozu, zákona o silniční dopravě a zákona o pozemních komunikacích. V případě neuhrazení pokuty na místě kontroly je navrhováno oprávnění zadržet tabulky registrační značky vozidla nebo použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Důvodem předložení návrhu je dlouhodobě nedostatečná vymahatelnost pravomocně uložených pokut, která má negativní dopad i na bezpečnost silničního provozu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.7.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.1.2020 – 27.2.2020 Adresa připomínek jana.horakova@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQUEBZLS.doc 94 kB 24.6.2020
Návrh usnesení us_ALBSBQUEBZLS.doc 54 kB 24.6.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBQUEBZLS.doc 42 kB 24.6.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBQUEBZLS.docx 84 kB 24.6.2020
Materiál ma_ALBSBQUEBZLS.docx 39 kB 24.6.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBQUEBZLS.docx 671 kB 24.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBQUEBZLS.docx 37 kB 24.6.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBQUEBZLS.doc 670 kB 24.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQUEBZLS.zip 72 kB 24.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk