Identifikace materiálu
Čj. OVA 123/20 PID ALBSBL9ARYFM
Čj. předkladatele 70400/20 Datum autorizace 28.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Heleny Langšádlové, Petra Třešňáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 704)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova energetika; ochrana spotřebitele
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda .
Popis Cílem návrhu zákona je zvýšit ochranu zákazníků před nepoctivými praktikami podnikatelů v oblasti energií.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.2.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 24.2.2020 Číslo Sněmovního tisku 704 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 128 ze dne 24.2.2020
Znění PDF
DOC
(204 kB)
(176 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(205 kB)
(36 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.1.2020 – 11.2.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ERÚ , KOM , MF , MPO , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBM4FRZEM.doc 26 kB 24.2.2020
Stanovisko st_ALBSBM4FRZEM.doc 36 kB 24.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk