Identifikace materiálu
Čj. OVA 123/20 PID ALBSBL9ARYFM
Čj. předkladatele 70400/20 Datum autorizace 28.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Heleny Langšádlové, Petra Třešňáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 704)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova energetika; ochrana spotřebitele
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda .
Popis Cílem návrhu zákona je zvýšit ochranu zákazníků před nepoctivými praktikami podnikatelů v oblasti energií.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.2.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 24.2.2020 Číslo Sněmovního tisku 704 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.1.2020 – 11.2.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ERÚ , KOM , MF , MPO , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBM4FRZEM.doc 26 kB 24.2.2020
Stanovisko st_ALBSBM4FRZEM.doc 36 kB 24.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk