Identifikace materiálu
Čj. OVA 105/20 PID ALBSBL89XMWS
Čj. předkladatele 73000/20 Datum autorizace 27.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Víta Rakušana, Moniky Červíčkové, Lucie Šafránkové, Pavly Golasowské, Víta Kaňkovského, Ilony Mauritzové, Heleny Langšádlové, Marka Výborného, Jana Čižinského, Pavla Bělobrádka, Jana Bauera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 730)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit dětem mladších než jeden rok čerpat příspěvek na mobilitu a zvláštní pomůcky, vydat průkaz osoby se zdravotním postižením, čerpat příspěvek na péči.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.2.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.2.2020 Číslo Sněmovního tisku 730 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 114 ze dne 17.2.2020
Znění PDF
DOC
(210 kB)
(176 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(207 kB)
(62 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.1.2020 – 4.2.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBLVKMEPX.doc 27 kB 17.2.2020
Stanovisko st_ALBSBLVKMEPX.doc 62 kB 17.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk