Identifikace materiálu
Čj. OVA 104/20 PID ALBSBL3KHD7X
Čj. předkladatele 70500/20 Datum autorizace 22.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslance Václava Klause na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 705)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova diskriminace; rovné zacházení; Veřejný ochránce práv
Oblast práva Ústavní právo/Moc výkonná a orgány státní správy
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je zrušení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.2.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.2.2020 Číslo Sněmovního tisku 705 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 113 ze dne 17.2.2020
Znění PDF
DOC
(204 kB)
(175 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(212 kB)
(78 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.1.2020 – 7.2.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , KVOP , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBLVF8H0K.doc 26 kB 17.2.2020
Stanovisko st_ALBSBLWB27A1.doc 78 kB 18.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk