Identifikace materiálu
Čj. OVA 164/20 PID ALBSBL3CEJOF
Čj. předkladatele MPO 93210/19/31200/01000 Datum autorizace 22.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova výroba
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo
Důvod předložení Transpozice práva EU
Popis Požadavky na obsah některých nebezpečných látek v elektrozařízeních
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.2.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.1.2020 – 12.2.2020 Adresa připomínek havlice@mpo.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBM4DTV7C.docx 109 kB 24.2.2020
Návrh usnesení us_KORNBM4DTV7C.docx 22 kB 24.2.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBM4DTV7C.doc 32 kB 24.2.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBM4DTV7C.doc 64 kB 24.2.2020
Materiál ma_KORNBM4DTV7C.docx 26 kB 24.2.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBM4DTV7C.doc 95 kB 24.2.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBM4DTV7C.docx 27 kB 24.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBM4DTV7C.pdf 376 kB 24.2.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBM4DTV7C.docx 46 kB 24.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk