Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBL2H73FA
Čj. předkladatele MPSV-2019/176943-521 Datum autorizace 23.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova zaměstnanost
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zaměstnanost
Důvod předložení V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Hlavním cílem návrhu zákona je usnadnění přístupu klientů ke službám Úřadu práce České republiky, odstranění některých přetrvávajících nežádoucích jevů týkajících se zaměstnávání osob se zdravotním postižením, naplnění jednoho z bodů programového prohlášení vlády týkajícího se zvýšení přímého zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce a také úprava v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti se zohledněním budoucích potřeb trhu práce, včetně zavedení nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti za účelem předcházení vzniku nezaměstnanosti. Dále jsou cílem návrhu zákona změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce reagující na současný vývoj v této oblasti a trhu práce obecně.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.2.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.1.2020 – 20.2.2020 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , BIS , ČMKOS , ČSÚ , DAČR , HKČR , KLP , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , UNRR , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBL2H73FA.docx 40 kB 23.1.2020
Návrh usnesení us_ALBSBL2H73FA.docx 18 kB 23.1.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBL2H73FA.docx 19 kB 23.1.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBL2H73FA.docx 68 kB 23.1.2020
Materiál ma_ALBSBL2H73FA.docx 41 kB 23.1.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBL2H73FA.docx 85 kB 23.1.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBL2H73FA.docx 86 kB 23.1.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBL2H73FA.docx 388 kB 23.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk