Identifikace materiálu
Čj. OVA 76/20 PID ALBSBKWHXN3X
Čj. předkladatele 70300/20 Datum autorizace 17.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Václava Votavy, Romana Onderky, Mikuláše Ferjenčíka, Jana Skopečka, Zbyňka Stanjury, Jiřího Dolejše, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 703)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova finanční prostředky státu; rozpočtová politika
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty; Ústavní právo/Moc zákonodárná a parlamentní procedury
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je podmínit schválení státního rozpočtu ukončením projednávání návrhu státního závěrečného účtu za předchozí rok
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.2.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 3.2.2020 Číslo Sněmovního tisku 703 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 91 ze dne 3.2.2020
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(175 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(127 kB)
(69 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.1.2020 – 24.1.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBLFCEGOT.doc 27 kB 3.2.2020
Stanovisko st_ALBSBLFCEGOT.doc 69 kB 3.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk