Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBKVJ7K2O
Čj. předkladatele 70100/20 Datum autorizace 16.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jana Bauera a Zbyňka Stanjury na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 701)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je změna podmínek pro vznik nároku na rodičovský příspěvek.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.1.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 701 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.1.2020 – 23.1.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBKVJ7K2O.pdf 228 kB 16.1.2020
Obálka ob_ALBSBKVJ7K2O.doc 92 kB 16.1.2020
Návrh usnesení us_ALBSBKVJ7K2O.doc 52 kB 16.1.2020
Materiál ma_ALBSBKVJ7K2O.pdf 796 kB 16.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk