Identifikace materiálu
Čj. OVA 55/20 PID ALBSBKPG7XWM
Čj. předkladatele 69500/20 Datum autorizace 10.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Romana Sklenáka, Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 695)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Nemocenské pojištění
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je parametrické změny tří dávek nemocenského pojištění – dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného a otcovské
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.1.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 27.1.2020 Číslo Sněmovního tisku 695 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 72 ze dne 27.1.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(175 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(117 kB)
(52 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.1.2020 – 21.1.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MSP , MV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBL8DNEDN.doc 26 kB 27.1.2020
Stanovisko st_KORNBL8DNEDN.doc 52 kB 27.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk