Identifikace materiálu
Čj. OVA 193/20 PID ALBSBKMHS2MH
Čj. předkladatele MF-32209/2019/2703-5 Datum autorizace 8.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s implementací směrnice (EU) 2019/878 a nařízení (EU) 2019/876
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova bankovnictví
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2020.
Popis Implementace EU legislativy do českého právního řádu v oblasti bankovnictví a přidružených zákonů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.6.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 8.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 903 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 608 ze dne 8.6.2020
Znění PDF
DOC
(202 kB)
(179 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.1.2020 – 5.2.2020 Adresa připomínek jaroslav.kremen@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , Komora-KA , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQPKWBCL.doc 26 kB 18.6.2020
Materiál ma_ALBSBQPKWBCL.docx 412 kB 18.6.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBQPKWBCL.docx 271 kB 18.6.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBQPKWBCL.docx 23 kB 18.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBQPKWBCL.docx 651 kB 18.6.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBQPKWBCL_01.docx 310 kB 18.6.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBQPKWBCL_02.docx 129 kB 18.6.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBQPKWBCL_03.docx 139 kB 18.6.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBQPKWBCL_04.docx 21 kB 18.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQPKWBCL.docx 22 kB 18.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk