Identifikace materiálu
Čj. OVA 193/20 PID ALBSBKMHS2MH
Čj. předkladatele MF-32209/2019/2703-5 Datum autorizace 8.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s implementací směrnice (EU) 2019/878 a nařízení (EU) 2019/876
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova bankovnictví
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2020.
Popis Implementace EU legislativy do českého právního řádu v oblasti bankovnictví a přidružených zákonů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.3.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.1.2020 – 5.2.2020 Adresa připomínek jaroslav.kremen@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , Komora-KA , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBMCL9YAR.docx 74 kB 3.3.2020
Návrh usnesení us_KORNBMCL9YAR.docx 27 kB 3.3.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBMCL9YAR.docx 23 kB 3.3.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBMCL9YAR.docx 250 kB 3.3.2020
Materiál ma_KORNBMCL9YAR.docx 197 kB 3.3.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBMCL9YAR.docx 282 kB 3.3.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBMCL9YAR.docx 22 kB 3.3.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBMCL9YAR.docx 638 kB 3.3.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBMCL9YAR.zip 567 kB 3.3.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBMCL9YAR.docx 152 kB 3.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBMCL9YAR.zip 60 kB 3.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk