Identifikace materiálu
Čj. OVA 8/20 PID ALBSBKKFP6J6
Čj. předkladatele 66150/2019-MZE-15000 Datum autorizace 6.1.2020
Popis
Název materiálu Návrh opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova vodní hospodářství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Vodní právo
Důvod předložení Zajištění finančních zdrojů pro nově vznikající dotační program MZe na propojování a obnovu vodárenských soustav.
Popis Materiál navrhuje nový dotační program na financování propojování a obnovu vodárenských soustav.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.1.2020 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 6.1.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 18 ze dne 6.1.2020
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(174 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBKKFP6J6.doc 88 kB 6.1.2020
Návrh usnesení us_ALBSBKKFP6J6.doc 58 kB 6.1.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBKKFP6J6.doc 32 kB 6.1.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBKKFP6J6.doc 32 kB 6.1.2020
Materiál ma_ALBSBKKFP6J6.doc 56 kB 6.1.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBKKFP6J6.docx 44 kB 6.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk