Identifikace materiálu
Čj. OVA 32/20 PID ALBSBK5FBBCO
Čj. předkladatele 68100/19 Datum autorizace 23.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 681)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ochrana přírody a krajiny; přírodní prostředí; vodní hospodářství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Pozemkové právo; Životní prostředí a pozemkové právo/Vodní právo
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit vyvlastnění nemovitých věcí za účelem realizace opatření ke zmírnění následků sucha a ke zlepšení vodohospodářských poměrů v zemi.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.1.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.1.2020 Číslo Sněmovního tisku 681 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 52 ze dne 20.1.2020
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(174 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(205 kB)
(68 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.12.2019 – 10.1.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MMR , MSP , MV , MZE , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBL2AJRAX.doc 26 kB 21.1.2020
Stanovisko st_ALBSBL2AJRAX.doc 68 kB 21.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk