Identifikace materiálu
Čj. OVA 32/20 PID ALBSBK5FBBCO
Čj. předkladatele 68100/19 Datum autorizace 23.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 681)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ochrana přírody a krajiny; přírodní prostředí; vodní hospodářství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Pozemkové právo; Životní prostředí a pozemkové právo/Vodní právo
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit vyvlastnění nemovitých věcí za účelem realizace opatření ke zmírnění následků sucha a ke zlepšení vodohospodářských poměrů v zemi.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.1.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.1.2020 Číslo Sněmovního tisku 681 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.12.2019 – 10.1.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MMR , MSP , MV , MZE , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBL2AJRAX.doc 26 kB 21.1.2020
Stanovisko st_ALBSBL2AJRAX.doc 68 kB 21.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk