Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBK2HKTVZ
Čj. předkladatele MK-S 14131/2019 OLP Datum autorizace 20.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova rozhlasové a televizní vysílání
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Mediální právo (tisk; rozhlas; televize; internet)
Důvod předložení na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2020
Popis Cílem návrhu zákona je implementace právní úpravy Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu, do českého právního řádu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.1.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.12.2019 – 23.1.2020 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa ČTÚ , KML , KOM , MD , MF , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RRTV , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBK2HKTVZ.docx 17 kB 20.12.2019
Návrh usnesení us_ALBSBK2HKTVZ.doc 28 kB 20.12.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBK2HKTVZ.docx 17 kB 20.12.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBK2HKTVZ.docx 190 kB 20.12.2019
Materiál ma_ALBSBK2HKTVZ.docx 124 kB 20.12.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBK2HKTVZ.docx 7119 kB 20.12.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBK2HKTVZ.doc 582 kB 20.12.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBK2HKTVZ.docx 29 kB 20.12.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSBK2HKTVZ.rtf 2434 kB 20.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk