Identifikace materiálu
Čj. OVA 607/20 PID ALBSBK2HKTVZ
Čj. předkladatele MK-S 14131/2019 OLP Datum autorizace 20.12.2019
Popis
Název materiálu Vládní návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova rozhlasové a televizní vysílání
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Mediální právo (tisk; rozhlas; televize; internet)
Důvod předložení na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2020
Popis Cílem návrhu zákona je implementace právní úpravy Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu, do českého právního řádu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.8.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 17.8.2020 Číslo Sněmovního tisku 981 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 824 ze dne 17.8.2020
Znění PDF
DOC
(212 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.12.2019 – 23.1.2020 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa ČTÚ , KML , KOM , MD , MF , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RRTV , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBSSFHULN.doc 22 kB 24.8.2020
Materiál ma_ALBSBSSFHULN.docx 245 kB 24.8.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBSSFHULN.docx 3579 kB 24.8.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBSSFHULN.doc 578 kB 24.8.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBSSFHULN.docx 29 kB 24.8.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBSSFHULN.docx 201 kB 24.8.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk