Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBK2DR52W
Čj. předkladatele MPSV-2019/212069-510/2 Datum autorizace 20.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení růst nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby
Popis valorizace částek životního minima a existenčního minima
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.1.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.12.2019 – 9.1.2020 Adresa připomínek tomas.urban@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , HKČR , KLP , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSSOUD , praha-city , SMOČR , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBK2DR52W.docx 67 kB 20.12.2019
Návrh usnesení us_ALBSBK2DR52W.docx 14 kB 20.12.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBK2DR52W.docx 22 kB 20.12.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBK2DR52W.docx 240 kB 20.12.2019
Materiál ma_ALBSBK2DR52W.docx 17 kB 20.12.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBK2DR52W.docx 186 kB 20.12.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSBK2DR52W.docx 23 kB 20.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk