Identifikace materiálu
Čj. OVA 176/20 PID ALBSBK2BZR0Y
Čj. předkladatele MPSV- 2019/238809-510/1 Datum autorizace 20.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova děti a mládež; příspěvky; rodina; sociální ochrana; sociální zabezpečení
Oblast práva Občanské právo/Rodinné právo a sociálně-právní ochrana dětí; Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací na rok 2019 schváleným usnesením vlády č. 830 ze dne 12. prosince 2018.
Popis Návrh zákona si klade za cíl úpravu financování zařízení pro děti vyžadující pomoc, podporu náhradní rodinné péče s cílem motivovat pečující osoby k přijímání zejména dětí se zdravotním postižením a vícečetných sourozeneckých skupin prostřednictvím úpravy výše dávek pěstounské péče a jejich složení. Navrhuje se nahradit dosavadní dávku příspěvek při ukončení pěstounské péče a dávky pěstounské péče vyplácené po zletilosti osoby, která byla v pěstounské péči, zaopatřovacím příspěvkem. Navrhované změny se dotýkají též dohod o výkonu pěstounské péče, působnosti v oblasti inspekce standardů kvality u pověřených osob, financování nákladů na výkon sociálně-právní ochrany dětí, ad.
Poznámky Ministerstvo práce a sociálních věcí požádalo o odsunutí termínu předložení návrhu zákona vládě na 31. ledna 2020.
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.6.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 22.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 911 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 666 ze dne 22.6.2020
Znění PDF
DOC
(204 kB)
(180 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.12.2019 – 23.1.2020 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , AVČR , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-EK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBQUEUQEN.doc 23 kB 23.6.2020
Materiál ma_KORNBQUEUQEN.docx 243 kB 23.6.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBQUEUQEN.docx 531 kB 23.6.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBQUEUQEN.docx 19 kB 23.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBQUEUQEN.docx 173 kB 23.6.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBQUEUQEN.docx 32 kB 23.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQUEUQEN.docx 388 kB 23.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk