Identifikace materiálu
Čj. OVA 176/20 PID ALBSBK2BZR0Y
Čj. předkladatele MPSV- 2019/238809-510/1 Datum autorizace 20.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova děti a mládež; příspěvky; rodina; sociální ochrana; sociální zabezpečení
Oblast práva Občanské právo/Rodinné právo a sociálně-právní ochrana dětí; Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací na rok 2019 schváleným usnesením vlády č. 830 ze dne 12. prosince 2018.
Popis Návrh zákona si klade za cíl úpravu financování zařízení pro děti vyžadující pomoc, podporu náhradní rodinné péče s cílem motivovat pečující osoby k přijímání zejména dětí se zdravotním postižením a vícečetných sourozeneckých skupin prostřednictvím úpravy výše dávek pěstounské péče a jejich složení. Navrhuje se nahradit dosavadní dávku příspěvek při ukončení pěstounské péče a dávky pěstounské péče vyplácené po zletilosti osoby, která byla v pěstounské péči, zaopatřovacím příspěvkem. Navrhované změny se dotýkají též dohod o výkonu pěstounské péče, působnosti v oblasti inspekce standardů kvality u pověřených osob, financování nákladů na výkon sociálně-právní ochrany dětí, ad.
Poznámky Ministerstvo práce a sociálních věcí požádalo o odsunutí termínu předložení návrhu zákona vládě na 31. ledna 2020.
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.2.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.12.2019 – 23.1.2020 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , AVČR , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-EK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBM7NVA63.docx 38 kB 28.2.2020
Návrh usnesení us_KORNBM7NVA63.docx 15 kB 28.2.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBM7NVA63.docx 25 kB 28.2.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBM7NVA63.docx 129 kB 28.2.2020
Materiál ma_KORNBM7NVA63.docx 137 kB 28.2.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBM7NVA63.docx 680 kB 28.2.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBM7NVA63.docx 19 kB 28.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBM7NVA63.docx 165 kB 28.2.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBM7NVA63.docx 24 kB 28.2.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBM7NVA63.docx 873 kB 28.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBM7NVA63.docx 187 kB 28.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk