Identifikace materiálu
Čj. OVA 485/20 PID ALBSBJYCUM9A
Čj. předkladatele 63462/2019-MZE-11191 Datum autorizace 19.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělství; životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Zavedení řady opatření, které povedou k efektivnějšímu snižování početních stavů spárkaté zvěře. Zřizuje elektronický systém Evidence myslivosti, který bude zjednodušovat veškerou administrativu a komunikaci spojenou s myslivostí a to jak na straně uživatelů honiteb, tak u orgánů státní správy myslivosti, státní veterinární správy a Policie České republiky.
Popis Předkládaná novela zákona o myslivosti přináší ekonomicky proveditelnější způsob naplnění cíle snížení škod zvěří a omezení negativního vlivu zvěře na obnovu kalamitních ploch v lesích a snížení škod v zemědělství. To bude provedeno zavedením řady opatření, které povedou k efektivnějšímu snižování početních stavů spárkaté zvěře.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.5.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.12.2019 – 22.1.2020 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBPDG2QSK.doc 30 kB 13.5.2020
Návrh usnesení us_ALBSBPDG2QSK.doc 40 kB 13.5.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBPDG2QSK.doc 39 kB 13.5.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBPDG2QSK.docx 100 kB 13.5.2020
Materiál ma_ALBSBPDG2QSK.doc 107 kB 13.5.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBPDG2QSK.docx 28 kB 13.5.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBPDG2QSK.docx 62 kB 13.5.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBPDG2QSK.docx 232 kB 13.5.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBPDG2QSK.docx 37 kB 13.5.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBPDG2QSK.docx 37 kB 13.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk