Identifikace materiálu
Čj. OVA 485/20 PID ALBSBJYCUM9A
Čj. předkladatele 63462/2019-MZE-11191 Datum autorizace 19.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělství; životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Zavedení řady opatření, které povedou k efektivnějšímu snižování početních stavů spárkaté zvěře. Zřizuje elektronický systém Evidence myslivosti, který bude zjednodušovat veškerou administrativu a komunikaci spojenou s myslivostí a to jak na straně uživatelů honiteb, tak u orgánů státní správy myslivosti, státní veterinární správy a Policie České republiky.
Popis Předkládaná novela zákona o myslivosti přináší ekonomicky proveditelnější způsob naplnění cíle snížení škod zvěří a omezení negativního vlivu zvěře na obnovu kalamitních ploch v lesích a snížení škod v zemědělství. To bude provedeno zavedením řady opatření, které povedou k efektivnějšímu snižování početních stavů spárkaté zvěře.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.7.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 29.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 954 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 685 ze dne 29.6.2020
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(180 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.12.2019 – 22.1.2020 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBR5FKACF.doc 22 kB 16.7.2020
Materiál ma_ALBSBR5FKACF.doc 328 kB 16.7.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBR5FKACF.docx 28 kB 16.7.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBR5FKACF.docx 68 kB 16.7.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBR5FKACF.doc 49 kB 16.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk