Identifikace materiálu
Čj. OVA 1171/19 PID ALBSBJYBTGGY
Čj. předkladatele 592/2019-LO-SP Datum autorizace 18.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova sankce; trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo procesní; Trestní právo/Vězeňství a výkon trestu
Důvod předložení Předmětná úprava prošla připomínkovým řízením v rámci návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (č.j. OVA 189/19, aktuálně projednáváno jako sněmovní tisk 453), cílícího na podporu zvyšování počtu uložených peněžitých trestů, z něhož byla pro nedořešené personální otázky a finanční dopady vydělena. Materie je po vypořádání všech připomínek předkládána opětovně, a to jako samostatný nový návrh.
Popis Převedení vymáhání justičních pohledávek na celní úřady v rámci kompetenční dělené správy. Zavedením jednotného režimu vymáhání justičních pohledávek, jejichž správa placení se řídí daňovým řádem, má dojít ke snížení nákladů spojených s vymáháním justičních pohledávek v rámci resortu justice, omezení trendu rostoucího objemu neuhrazených justičních pohledávek a ke snížení nákladů pro dlužníka v případech, kdy bylo vymáhání pohledávek přeneseno na soudního exekutora.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.2.2020 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády 17.2.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 108 ze dne 17.2.2020
Znění PDF
DOC
(206 kB)
(176 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBLWBDWG0.doc 24 kB 20.2.2020
Materiál ma_ALBSBLWBDWG0.docx 108 kB 20.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBLWBDWG0.docx 43 kB 20.2.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBLWBDWG0.doc 44 kB 20.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk