Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBJTHPCT1
Čj. předkladatele MPSV-2019/238552-521 Datum autorizace 19.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova zaměstnanost
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zaměstnanost
Důvod předložení Mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Navrhovaná právní úprava se dotýká oblasti zprostředkování zaměstnání Úřadem práce České republiky a aktivní politiky zaměstnanosti. Rovněž se navrhuje zvýšení minimálních sankcí pro právnické osoby a fyzické podnikající osoby za umožnění nelegální práce cizinci na území České republiky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.1.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.12.2019 – 22.1.2020 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , ČNB , DAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJTHPCT1.docx 41 kB 19.12.2019
Návrh usnesení us_ALBSBJTHPCT1.docx 18 kB 19.12.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBJTHPCT1.docx 19 kB 19.12.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBJTHPCT1.docx 39 kB 19.12.2019
Materiál ma_ALBSBJTHPCT1.docx 28 kB 19.12.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBJTHPCT1.docx 60 kB 19.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBJTHPCT1.docx 38 kB 19.12.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBJTHPCT1.docx 388 kB 19.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk