Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBJSG7R5U
Čj. předkladatele MPO 71334/19/71600/01000 Datum autorizace 16.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova telekomunikace
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele; Evropské právo/Sekundární evropské právo
Důvod předložení Implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace.
Popis Evropský kodex pro elektronické komunikace spočívá v horizontálním přepracování čtyř stávajících směrnic současného regulačního rámce (rámcové směrnice, autorizační směrnice, přístupové směrnice a směrnice o univerzální službě), které jsou sloučeny do jediné směrnice.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.2.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.12.2019 – 31.1.2020 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČTÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NÚKIB , RRTV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJSG7R5U.docx 108 kB 16.12.2019
Návrh usnesení us_ALBSBJSG7R5U.doc 50 kB 16.12.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBJSG7R5U.doc 34 kB 16.12.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBJSG7R5U.docx 130 kB 16.12.2019
Materiál ma_ALBSBJSG7R5U.docx 123 kB 16.12.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBJSG7R5U.docx 3478 kB 16.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBJSG7R5U.docx 275 kB 16.12.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBJSG7R5U.docx 273 kB 16.12.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBJSG7R5U.zip 511 kB 16.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk