Identifikace materiálu
Čj. OVA 822/20 PID ALBSBJPK3DWI
Čj. předkladatele MV-110968-11/OBP-2019 Datum autorizace 10.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; policie; služební poměr; trestná činnost; trestní právo
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory; Trestní právo/Trestní právo hmotné; Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení Řešení zjištěných praktických nedostatků.
Popis Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů je účinný sedm let a za celou tuto dobu nebyl komplexněji novelizován. Některá jeho ustanovení se ukazují jako nedostatečná nebo v praxi problematicky využitelná, což v určitých případech může vést ke ztížení plnění zákonných úkolů inspekce. Navrhovaná úprava se tak zaměřuje zejména na zpřesnění existující právní úpravy s ohledem na požadavky aplikační praxe, harmonizaci zákona o GIBS a zákona o policii,doplnění některých institutů, které existují v zákoně o policii a zakotvení nových institutů, které doposud v právní úpravě týkající se GIBS nejsou.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.7.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.12.2019 – 13.1.2020 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , GIBS , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBR3GSROC.pdf 322 kB 13.7.2020
Návrh usnesení us_KORNBR3GSROC.doc 34 kB 13.7.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBR3GSROC.doc 36 kB 13.7.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBR3GSROC.docx 48 kB 13.7.2020
Materiál ma_KORNBR3GSROC.doc 106 kB 13.7.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBR3GSROC.doc 32 kB 13.7.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBR3GSROC.docx 63 kB 13.7.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBR3GSROC.doc 246 kB 13.7.2020
Průvodní dopis pd_KORNBR3GSROC.pdf 297 kB 13.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk