Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBJPDLWJX
Čj. předkladatele MZDR 52998/2019 Datum autorizace 16.12.2019
Popis
Název materiálu Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova léčiva
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Naplnění nových zmocnění zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících právních předpisů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Popis Současná podoba vyhlášky č. 236/2015 Sb. tak nereflektuje skutečnost, že lékař předepisující individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití musí poskytovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv informace o výsledcích léčby jednotlivých pacientů. V souvislosti s uvedeným je také nezbytné blíže specifikovat, jaké konopí pro léčebné použití lze při přípravě léčivých přípravků použít, a to stanovením procentuálního obsahu delta-9-tetrahydrocannabinolu a cannabidiolu v konopí pro léčebné použití.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.6.2020 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.12.2019 – 30.12.2019 Adresa připomínek petr.davidek@mzcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBQNBH2LY.doc 142 kB 23.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQNBH2LY.doc 166 kB 23.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk