Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBJHDPWH9
Čj. předkladatele 3/2019-150-LEG Datum autorizace 4.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava silniční a dálniční
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Důvodem návrhu novely vyhlášky č. 343/2014 Sb. je snižování veřejných výdajů formou úpravy množství používaných ochranných prvků na tabulce s registrační značkou. Nově se navrhuje vypuštění holografické autodestruktivní samolepky. Na tabulce s registrační značkou bude nadále použit ochranný prvek ve tvaru obdélníku s písmeny „CZ“.
Popis Návrh novely vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.2.2020 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.12.2019 – 30.12.2019 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBLCEUK3E.docx 572 kB 5.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBLCEUK3E.doc 50 kB 5.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk