Identifikace materiálu
Čj. OVA 127/20 PID ALBSBJGCC2DW
Čj. předkladatele MZP/2019/410/1130 Datum autorizace 2.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova emise; ochrana přírody a krajiny; ochrana životního prostředí; znečištění ovzduší; životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ovzduší
Důvod předložení Návrh je předkládán v návaznosti na usnesení vlády č. 502 ze dne 8. července 2019 o Závěrech vyplývajících z Dialogu o čistém ovzduší a návrhu dalšího postupu
Popis Stávající rozřazení vozidel do emisních kategorií je zastaralé a to je jedním z důvodů, proč dosud nejsou nízkoemisní zóny podle § 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, obcemi vyhlašovány. Efekt nízkoemisní zóny by při současných parametrech vozidel v jednotlivých kategoriích byl velmi nedostatečný ve srovnání s vynaloženými prostředky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.6.2020 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 8.6.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.12.2019 – 23.12.2019 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , NBÚ , NKÚ , NSA , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBLSBZXWE.doc 94 kB 14.2.2020
Návrh usnesení us_ALBSBLSBZXWE.doc 38 kB 14.2.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBLSBZXWE.doc 32 kB 14.2.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBLSBZXWE.docx 28 kB 14.2.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBLSBZXWE.docx 1114 kB 14.2.2020
Materiál ma_ALBSBLSBZXWE.docx 271 kB 14.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBLSBZXWE.docx 377 kB 14.2.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBLSBZXWE.doc 126 kB 14.2.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBLSBZXWE.docx 297 kB 14.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk