Identifikace materiálu
Čj. OVA 1119/19 PID ALBSBJDHUQC6
Čj. předkladatele 65700/19 Datum autorizace 29.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Petra Sadovského, Andrey Babišové, Pavla Žáčka, Radka Rozvorala, Zdeňka Ondráčka, Tomáše Vymazala, Dominika Feriho, Jana Chvojky, Karla Raise, Michala Ratiborského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 657)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova děti a mládež; trestní právo; vězeňství
Oblast práva Trestní právo/Vězeňství a výkon trestu
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je, aby v případě pachatelek závažné trestné činnosti bylo možné přistoupit k omezení jejich osobní svobody i po dobu těhotenství a mateřství
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.12.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 16.12.2019 Číslo Sněmovního tisku 657 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 910 ze dne 16.12.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(174 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(120 kB)
(60 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.11.2019 – 9.12.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KLP , KOM , MPSV , MSP , MV , MZD , NSOUD , NSZ
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJWK3NF2.doc 27 kB 16.12.2019
Stanovisko st_ALBSBJWK3NF2.doc 59 kB 16.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk