Identifikace materiálu
Čj. OVA 1117/19 PID ALBSBJCJFJN4
Čj. předkladatele 65100/19 Datum autorizace 28.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 651)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova energetika; obce; ochrana spotřebitele
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit obcím regulovat formou nařízení obce podomní prodej v rámci podnikání v energetických odvětvích.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.12.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 16.12.2019 Číslo Sněmovního tisku 651 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.11.2019 – 6.12.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ERÚ , KOM , MPO , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_KORNBJS8Y5IR.pdf 225 kB 12.12.2019
Obálka ob_KORNBJS8Y5IR.doc 92 kB 12.12.2019
Návrh usnesení us_KORNBJS8Y5IR.doc 52 kB 12.12.2019
Příloha návrhu usnesení up_KORNBJS8Y5IR.docx 36 kB 12.12.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBJS8Y5IR.docx 42 kB 12.12.2019
Materiál ma_KORNBJS8Y5IR.pdf 680 kB 12.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk