Identifikace materiálu
Čj. OVA 1117/19 PID ALBSBJCJFJN4
Čj. předkladatele 65100/19 Datum autorizace 28.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 651)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova energetika; obce; ochrana spotřebitele
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit obcím regulovat formou nařízení obce podomní prodej v rámci podnikání v energetických odvětvích.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.12.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 16.12.2019 Číslo Sněmovního tisku 651 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 908 ze dne 16.12.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(174 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(125 kB)
(62 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.11.2019 – 6.12.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ERÚ , KOM , MPO , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJWK2JVQ.doc 26 kB 16.12.2019
Stanovisko st_ALBSBJWK2JVQ.doc 61 kB 16.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk