Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBJ6J8S7X
Čj. předkladatele 2019/120406/CNB/001 Datum autorizace 22.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Česká národní banka
Klíčová slova důchodové pojištění; finanční sektor; penzijní pojištění/spoření
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví; Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Návrh vyhlášky je připraven na základě zmocnění obsaženého v zákoně o doplňkovém penzijním spoření a v novele k tomuto zákonu. Vyhláška stanoví vzory tiskopisů a obsah jejich příloh a v případě samostatného zprostředkovatele podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh, její formáty a další technické náležitosti. Vyhláška by měla nabýt účinnosti ke stejnému dni jako předložený návrh zákona, tedy prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona.
Popis Hlavním důvodem předkládaného návrhu vyhlášky je vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, jehož součástí je změna zákona o doplňkovém penzijním spoření (zákon č. 427/2011 Sb.). V rámci novely zákona o doplňkovém penzijním spoření se mimo jiné navrhuje vytvoření podnikatelského oprávnění pro samostatného zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření a zmocnění pro Českou národní banku k vydání prováděcího právního předpisu. Problematika žádostí podle zákona č. 427/2011 Sb. by měla být vyjmuta z vyhlášky č. 233/2009 Sb., jejíž struktura byla z důvodu značného počtu novel již nepřehledná, a upravena samostatnou vyhláškou.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.4.2020 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.11.2019 – 13.12.2019 Adresa připomínek eklep@cnb.cz.
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBN8DW28V.doc 30 kB 31.3.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBN8DW28V.docx 21 kB 31.3.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBN8DW28V.docx 64 kB 31.3.2020
Materiál ma_ALBSBN8DW28V.docx 87 kB 31.3.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBN8DW28V.pdf 159 kB 31.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk