Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBJ6H733K
Čj. předkladatele 2019/120412/CNB/001 Datum autorizace 22.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Česká národní banka
Klíčová slova finanční sektor; finanční trh; investice; kapitálový trh
Oblast práva Finanční právo/Regulace trhu a cen; Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Návrh vyhlášky je připraven na základě zmocnění obsaženého v ZISIF. Vyhláška stanoví náležitosti žádostí, jejich formu a způsob podání. Vyhláška by měla nabýt účinnosti ke stejnému dni jako předložený návrh zákona, tedy prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona.
Popis Hlavním důvodem předkládaného návrhu vyhlášky je vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, jehož součástí je změna zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Na základě navrhovaných změn ZISIF dochází zejména ke zrušení § 35 vyhlášky, a to vzhledem k zrušení zmocnění k vydání vyhlášky obsahující náležitosti žádosti o povolení pro účely označení podílového fondu a svěřenského fondu podle § 531 ZISIF. Dále dochází ke změnám, jejichž cílem je sjednotit rozsah příloh s ostatními vyhláškami upravujícími podrobnosti náležitostí žádostí a zohlednit praktické zkušenosti z aplikace vyhlášky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.4.2020 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.11.2019 – 13.12.2019 Adresa připomínek eklep@cnb.cz.
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBN8DU4F1.doc 30 kB 31.3.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBN8DU4F1.docx 20 kB 31.3.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBN8DU4F1.docx 46 kB 31.3.2020
Materiál ma_ALBSBN8DU4F1.docx 49 kB 31.3.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBN8DU4F1.pdf 162 kB 31.3.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBN8DU4F1.docx 67 kB 31.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk