Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBJ5JCX47
Čj. předkladatele MZDR 49326/2019/LEG Datum autorizace 22.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotnictví; zdravotní služby
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Návrh vyhlášky reaguje na novelu zákona o zdravotních službách provedenou zákonem č. 111/2019 Sb.
Popis Návrh vyhlášky si klade v souladu s novou zákonnou úpravou za cíl upřesnění náležitostí „pacientského souhrnu“ jako součásti zdravotnické dokumentace, včetně jeho jednotlivých položek a jejich kódování v ČR, náležitostí požadavku poskytovatele zdravotních služeb o „pacientský souhrn“, způsob a postup při jeho vyžádání prostřednictvím informačního systému veřejné správy (ISVS) Národního kontaktního místa, a také náležitosti požadavku poskytovatele jiného státu EU o „pacientský souhrn“ a jeho předání prostřednictvím Národního kontaktního místa.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.6.2020 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.11.2019 – 13.12.2019 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ČMKOS , KLP , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , praha-city , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBQNG6VZA.docx 28 kB 17.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQNG6VZA.rtf 3562 kB 17.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk