Identifikace materiálu
Čj. OVA 1164/19 PID ALBSBJ4HXY50
Čj. předkladatele MPO 80966/19/31800/01000 Datum autorizace 21.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova technické požadavky; technické předpisy; věda a výzkum
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele; Hospodářství a ekonomika/Technické normy
Důvod předložení Důvodem pro předložení navrhovaného zákona je transpozice směrnice Komise (EU) 2019/1258 ze dne 23. července 2019, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice základních jednotek SI.
Popis Stávající definice základních jednotek SI je nezbytné uvést do souladu s novými definicemi.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.2.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 27.1.2020 Číslo Sněmovního tisku 758 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 70 ze dne 27.1.2020
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.11.2019 – 5.12.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBLFGBLHV.docx 12 kB 6.2.2020
Materiál ma_KORNBLFGBLHV.docx 26 kB 6.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBLFGBLHV.docx 19 kB 6.2.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBLFGBLHV.doc 86 kB 6.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBLFGBLHV.docx 519 kB 6.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk