Identifikace materiálu
Čj. OVA 1164/19 PID ALBSBJ4HXY50
Čj. předkladatele MPO 80966/19/31800/01000 Datum autorizace 21.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova technické požadavky; technické předpisy; věda a výzkum
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele; Hospodářství a ekonomika/Technické normy
Důvod předložení Důvodem pro předložení navrhovaného zákona je transpozice směrnice Komise (EU) 2019/1258 ze dne 23. července 2019, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice základních jednotek SI.
Popis Stávající definice základních jednotek SI je nezbytné uvést do souladu s novými definicemi.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.1.2020 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 27.1.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.11.2019 – 5.12.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJTAK3YT.docx 69 kB 17.12.2019
Návrh usnesení us_ALBSBJTAK3YT.doc 50 kB 17.12.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBJTAK3YT.docx 16 kB 17.12.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBJTAK3YT.docx 28 kB 17.12.2019
Materiál ma_ALBSBJTAK3YT.docx 19 kB 17.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBJTAK3YT.docx 19 kB 17.12.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBJTAK3YT.doc 84 kB 17.12.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBJTAK3YT.docx 29 kB 17.12.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBJTAK3YT.docx 50 kB 17.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk